Asuminen

Eskolan kylän keskustaajama sijaitsee pohjavesialueen päällä, joten eskolalaiset arvostavat asuinympäristöään. Kylän asuntokannan muodostavat omakotitalot ja rivitalot.

Kylän maiseman ja maapohjan voisi kuvata sanoilla "hiekkapohjainen mäntymetsä".

Kylän keskustassa ja Leppilammen kylällä on rakennuskaava, kylällä on viemäröinti ja erinomainen vesijohtovesi.

Asuminen