Eskola on EU:n fiksujen kylien joukossa

Smart Village Network

 

EU:n Smart Village -aloite on perustanut nettisivuston, jonne kerätään tietoa ja kokemuksia Euroopan fiksuilta ja osaavilta kyliltä. "Smart Village" -käsite viittaa paitsi älykkääseen ja digiosaavaan kylään, myös eko-sosiaaliseen osaamiseen, kestävään kehitykseen ja yhteisölliseen innovatiivisuuteen. Eskola on saanut kutsun liittyä mukaan, ja olemme erittäin otettuja tästä! Itse tietoalusta on vielä alkutekijöissään, mutta linkki tässä vaiheessa mukana oleviin kyliin ja muihin tahoihin löytyy tästä.