Riistakosteikko

Eskolan Kehitys Oy on toteuttanut yhdessä Eskolan Metsästysseuran kanssa Ylijärvelle riistakosteikon, joka käsittää 17 hehtaarin kokoisen alueen. Kosteikon tarkoituksena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vähentää valuma-alueelta tulevaa typpikuormitusta sekä edesauttaa läheisten viljelymaiden vesitasapainoa. Hanke on ELY-keskuksen ja Kannuksen kaupungin rahoittama. Alue on toistaiseksi rauhoitettu metsästykseltä, ja se soveltuu virkistyskäyttöön monille eri käyttäjäryhmille.

Riistakosteikko kartalla

Ylijärven riistakosteikon esite

Ylijärven lintutorni