Ikäpaja-hanke

 

Eskolan Kyläpalvelu Oy:n hallinnoimalla Ikäpaja-hankkeella (1.3.2021-28.2.2022) pyritään tavoittamaan Eskolan kylän ikäihmiset sekä mahdolliset muut toimintarajoitteiset ihmiset ja mahdollistamaan heille heidän toiveittensa mukaisia vapaa-ajan aktiviteetteja. Hanke toimii yhteistyössä kylän eri toimijoiden kesken, yhteisöllisyyttä hyödyntäen ja tavoitellen. Tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä tukea mielekästä elämää kotikylässä vielä vanhemmallakin iällä. Hankkeessa kehitettyjä malleja voidaan toisintaa myös muualla. 

Projektipäällikkö Miia Tiilikainen, p. 044-9479102
sähköposti: palvelevayhteiso(at)saunalahti.fi)

hankelogot