Opastava Yhteisö -hanke jatkaa Palveleva Yhteisö -hankkeessa (1.8.2018-31.10.2018) aloitettua työtä. Se kehittää Eskolan kylässä sijaitsevaa kyläpalveluiden opastuskeskusta siten, että se voi tehokkaasti palvella kyläpalveluiden kehittäjiä ja tutkijoita. Opastava Yhteisö -hanke jatkokehittää Eskolan kyläpalveluita selvittäen uusien palveluiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Se myös avustaa mahdollisten uusien palveluiden käynnistämisessä paitsi kyläpalveluiden opastuskeskuksen osalta, myös kylän monipalvelukeskuksessa sekä muualla kylässä. Hankkeen avulla myös tehostetaan kylän olemassa olevien ja tulevien uusien palveluiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen kesto on 1-2 vuotta ja rahoitus saadaan Rieska-Leaderin kautta.

Kuulemme mielellämme aiheeseen liittyviä ajatuksia ja ideoita! Hanketyöntekijä on mukana kyläpalvelukeskuksen päivittäisessä arjessa ja hänet löytää useimmiten Eskola-talon toimistosta (Koulutie 3, 69150 Eskola). Tervetuloa käymään!

 

Projektipäällikkö Miia Tiilikainen, p. 044-9479102
sähköposti: palvelevayhteiso(at)saunalahti.fi

hankelogot